Thủy điện điều tiết nước thấp, hàng trăm hecta lúa của dân có thể mất trắng

Hàng hecta lúa của người dân nguy cơ mất trắng do thủy điện điều tiết nước thấp. Ảnh: Thanh Chung
Hàng hecta lúa của người dân nguy cơ mất trắng do thủy điện điều tiết nước thấp. Ảnh: Thanh Chung
Hàng hecta lúa của người dân nguy cơ mất trắng do thủy điện điều tiết nước thấp. Ảnh: Thanh Chung
Lên top