Thượng úy Nguyễn Xô Việt đánh người: Công an Thái Nguyên sẽ xử lý nghiêm

Lên top