Thượng tướng Võ Trọng Việt: “Đại gia, đại ca làm hỏng cán bộ”

Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban QP - AN của Quốc hội (Ảnh: QH)
Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban QP - AN của Quốc hội (Ảnh: QH)