Thường Tín - Hà Nội: Vẫn để xảy ra xây dựng trái phép trên đất tranh chấp

Tại huyện Thường Tín (Hà Nội), đất đang xảy ra tranh chấp nhưng gia đình ông Hạnh vẫn tiến hành xây dựng. Ảnh: H.L
Tại huyện Thường Tín (Hà Nội), đất đang xảy ra tranh chấp nhưng gia đình ông Hạnh vẫn tiến hành xây dựng. Ảnh: H.L
Tại huyện Thường Tín (Hà Nội), đất đang xảy ra tranh chấp nhưng gia đình ông Hạnh vẫn tiến hành xây dựng. Ảnh: H.L
Lên top