Thương lái dàn cảnh trộm tôm: Tiếp tục có nhiều nạn nhân tố cáo bị mất trộm

Thu hoạch tôm nuôi tại Đầm Dơi, Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Thu hoạch tôm nuôi tại Đầm Dơi, Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Thu hoạch tôm nuôi tại Đầm Dơi, Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top