Thương các cháu con công nhân bị bạo hành

Cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh đã bị đình chỉ hoạt động. Ảnh: Quang Hải/VTC
Cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh đã bị đình chỉ hoạt động. Ảnh: Quang Hải/VTC