“Thuốc” ung thư từ than tre: Cần dẹp bỏ những kiểu vinh danh giả dối

Thực phẩm chức năng hỗ trợ chữa ung thư làm từ bột...than tre. Ảnh HH
Thực phẩm chức năng hỗ trợ chữa ung thư làm từ bột...than tre. Ảnh HH
Thực phẩm chức năng hỗ trợ chữa ung thư làm từ bột...than tre. Ảnh HH
Lên top