Thuốc Oresol in sai cách dùng vẫn bán tràn lan

Sản phẩm Oresol bị sai lệch về liệu lượng sử dụng.
Sản phẩm Oresol bị sai lệch về liệu lượng sử dụng.
Sản phẩm Oresol bị sai lệch về liệu lượng sử dụng.
Lên top