Thưa TS Đoàn Hương, "đám quần chúng" ấy có nhiều nhà trí thức đáng trân trọng

Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn Đoàn Hương. Ảnh: LDO
Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn Đoàn Hương. Ảnh: LDO