Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Thưa TS Đoàn Hương, "đám quần chúng" ấy có nhiều nhà trí thức đáng trân trọng

Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn Đoàn Hương. Ảnh: LDO
Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn Đoàn Hương. Ảnh: LDO