Thừa Thiên Huế: Nhiều bất cập, chảy máu tài nguyên

Nhiều mỏ khai thác đất vượt độ sâu, mở rộng mỏ khi chưa chuyển đổi đất rừng và mục đích sử dụng, không lắp đặt trạm cân, camera… đã bị cơ quan chức năng xử lý. Ảnh: PĐ.
Nhiều mỏ khai thác đất vượt độ sâu, mở rộng mỏ khi chưa chuyển đổi đất rừng và mục đích sử dụng, không lắp đặt trạm cân, camera… đã bị cơ quan chức năng xử lý. Ảnh: PĐ.
Nhiều mỏ khai thác đất vượt độ sâu, mở rộng mỏ khi chưa chuyển đổi đất rừng và mục đích sử dụng, không lắp đặt trạm cân, camera… đã bị cơ quan chức năng xử lý. Ảnh: PĐ.
Lên top