Thua kiện, thị xã Điện Bàn vẫn "dùng dằng" không thi hành án

Ông Đặng Liệu mỏi mòn chờ thị xã Điện Bàn thi hành án. Ảnh: Thanh Chung
Ông Đặng Liệu mỏi mòn chờ thị xã Điện Bàn thi hành án. Ảnh: Thanh Chung
Ông Đặng Liệu mỏi mòn chờ thị xã Điện Bàn thi hành án. Ảnh: Thanh Chung
Lên top