Thưa Bộ trưởng GD-ĐT: Bao giờ giáo viên hết nạn sao chép sáng kiến kinh nghiệm?

Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đăng Khoa
Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đăng Khoa
Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đăng Khoa
Lên top