Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐTBXH sửa đổi, bổ sung danh mục công việc độc hại

Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐTBXH sửa đổi, bổ sung danh mục công việc độc hại. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐTBXH sửa đổi, bổ sung danh mục công việc độc hại. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐTBXH sửa đổi, bổ sung danh mục công việc độc hại. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Lên top