Thu tiền “cấp đất ở nông thôn” nhưng vẫn chưa cấp đất cho người dân?

Phiếu thu tiền "cấp đất ở nông thôn" mà UBND xã Vĩnh Tân đã thu của người dân. Ảnh: Hưng Thơ.
Phiếu thu tiền "cấp đất ở nông thôn" mà UBND xã Vĩnh Tân đã thu của người dân. Ảnh: Hưng Thơ.
Phiếu thu tiền "cấp đất ở nông thôn" mà UBND xã Vĩnh Tân đã thu của người dân. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top