Thu phí cao gấp 3 trạm BOT thường và "cái chân cáo" ở hầm đường bộ Hải Vân

Trạm BOT thu phí cho cả 2 dự án hầm đường bộ Phú Gia, Phước Tượng và hầm đường bộ Hải Vân. Ảnh: N.H
Trạm BOT thu phí cho cả 2 dự án hầm đường bộ Phú Gia, Phước Tượng và hầm đường bộ Hải Vân. Ảnh: N.H
Trạm BOT thu phí cho cả 2 dự án hầm đường bộ Phú Gia, Phước Tượng và hầm đường bộ Hải Vân. Ảnh: N.H
Lên top