Thu phí BOT Quốc lộ 26: Dân kiến nghị mở rộng phạm vi miễn giảm

Người dân mong muốn CICO 501 mở rộng phạm vi miễn giảm từ 5 lên 10km cách từ trạm thu phí Ea Đar. Ảnh: HL
Người dân mong muốn CICO 501 mở rộng phạm vi miễn giảm từ 5 lên 10km cách từ trạm thu phí Ea Đar. Ảnh: HL
Người dân mong muốn CICO 501 mở rộng phạm vi miễn giảm từ 5 lên 10km cách từ trạm thu phí Ea Đar. Ảnh: HL
Lên top