Thủ phạm gây lây nhiễm COVID-19 chính là sự lơ là hậu cách ly tập trung

Khu cách li tập trung phòng COVID-19
Khu cách li tập trung phòng COVID-19
Khu cách li tập trung phòng COVID-19
Lên top