Thu nhập theo lương mới giảm tới 3 triệu đồng, nhiều giáo viên băn khoăn

Nhiều giáo viên băn khoăn, tâm tư về cách tính lương mới có bỏ phụ cấp thâm niên. Ảnh: Huyên Nguyễn
Nhiều giáo viên băn khoăn, tâm tư về cách tính lương mới có bỏ phụ cấp thâm niên. Ảnh: Huyên Nguyễn
Nhiều giáo viên băn khoăn, tâm tư về cách tính lương mới có bỏ phụ cấp thâm niên. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top