Thu nhập dưới 2 triệu đồng/người/tháng ở thành phố được coi là hộ nghèo

Lên top