Thu hồi tiền hỗ trợ chăn nuôi: Cán bộ thú y nói đúng quy định

Ông Trần Hòa nhận được 40 nghìn tiền hỗ trợ. Ảnh: Thanh Chung
Ông Trần Hòa nhận được 40 nghìn tiền hỗ trợ. Ảnh: Thanh Chung
Ông Trần Hòa nhận được 40 nghìn tiền hỗ trợ. Ảnh: Thanh Chung
Lên top