Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thu hồi đất vượt diện tích cho phép của HĐND, huyện vẫn ra quyết định cưỡng chế