Thông tuyến tỉnh BHYT: Người dân chú ý để tránh mất quyền lợi

Bệnh nhân có BHYT cần điều trị bệnh nặng, lâu dài nên chuyển viện đúng tuyến để giảm nhẹ chi phí điều trị. Ảnh: TT
Bệnh nhân có BHYT cần điều trị bệnh nặng, lâu dài nên chuyển viện đúng tuyến để giảm nhẹ chi phí điều trị. Ảnh: TT
Bệnh nhân có BHYT cần điều trị bệnh nặng, lâu dài nên chuyển viện đúng tuyến để giảm nhẹ chi phí điều trị. Ảnh: TT
Lên top