Thông tin về 3 huyện của Hà Nội được đề xuất lên thành phố

Cầu Đông Trù (Hà Nội). Ảnh: Tô Thế
Cầu Đông Trù (Hà Nội). Ảnh: Tô Thế
Cầu Đông Trù (Hà Nội). Ảnh: Tô Thế
Lên top