Thông tin phản hồi bạn đọc về vấn đề quản lý quỹ đất công của Cảng Sài Gòn

Khu đất công thuộc quyền quản lý của Cảng Sài Gòn ở quận 7. Ảnh: Bảo Chương
Khu đất công thuộc quyền quản lý của Cảng Sài Gòn ở quận 7. Ảnh: Bảo Chương
Khu đất công thuộc quyền quản lý của Cảng Sài Gòn ở quận 7. Ảnh: Bảo Chương
Lên top