Thông tin mới nhất về tiền lương của cán bộ công chức từ 1.7.2022

Tiền lương của cán bộ, công chức từ 1.7.2022 sẽ gồm những khoản nào? Ảnh minh họa: LDO.
Tiền lương của cán bộ, công chức từ 1.7.2022 sẽ gồm những khoản nào? Ảnh minh họa: LDO.
Tiền lương của cán bộ, công chức từ 1.7.2022 sẽ gồm những khoản nào? Ảnh minh họa: LDO.
Lên top