Vụ yêu cầu dân tháo dỡ ngói mới tự ý lợp ở trường học cũ:

Thông tin chính thức để hiểu đúng bản chất sự việc

Sân bóng chuyền cũng được người dân dựng lên ở trước ngôi trường cũ. Ảnh: TRẦN TUẤN
Sân bóng chuyền cũng được người dân dựng lên ở trước ngôi trường cũ. Ảnh: TRẦN TUẤN
Sân bóng chuyền cũng được người dân dựng lên ở trước ngôi trường cũ. Ảnh: TRẦN TUẤN
Lên top