Thời tiết quá nắng nóng có nên cho học sinh nghỉ học?

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Q.T (quận Ngô Quyền - Hải Phòng) phải đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng. Ảnh Phụ huynh cung cấp- M.D
Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Q.T (quận Ngô Quyền - Hải Phòng) phải đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng. Ảnh Phụ huynh cung cấp- M.D
Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Q.T (quận Ngô Quyền - Hải Phòng) phải đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng. Ảnh Phụ huynh cung cấp- M.D
Lên top