Thời gian không tính xét nâng bậc lương thường xuyên với CNVC, NLĐ

Thời gian không tính xét nâng bậc lương thường xuyên với Công nhân, viên chức, lao động. Ảnh minh họa: Lương Hạnh.
Thời gian không tính xét nâng bậc lương thường xuyên với Công nhân, viên chức, lao động. Ảnh minh họa: Lương Hạnh.
Thời gian không tính xét nâng bậc lương thường xuyên với Công nhân, viên chức, lao động. Ảnh minh họa: Lương Hạnh.
Lên top