Thóc giống Nhà nước cấp cho dân, Ban cán sự thôn đem bán

Người dân bức xúc trình bày sự việc.
Người dân bức xúc trình bày sự việc.
Người dân bức xúc trình bày sự việc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top