Thoát bị lừa hàng chục triệu đồng bán bản vẽ thiết kế nhờ đọc Báo Lao Động

Những tin nhắn trao đổi mà "tư vấn viên" gửi tới anh L. Ảnh: NVCC
Những tin nhắn trao đổi mà "tư vấn viên" gửi tới anh L. Ảnh: NVCC
Những tin nhắn trao đổi mà "tư vấn viên" gửi tới anh L. Ảnh: NVCC
Lên top