Thổ lộ của bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

Y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM chung sức chống dịch bệnh COVID-19 (ảnh cắt từ clip "Chung sức" của bệnh viện).
Y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM chung sức chống dịch bệnh COVID-19 (ảnh cắt từ clip "Chung sức" của bệnh viện).
Y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM chung sức chống dịch bệnh COVID-19 (ảnh cắt từ clip "Chung sức" của bệnh viện).
Lên top