Thiếu sân chơi cho trẻ em trong dịp hè: Người lớn đang bỏ quên quyền trẻ em!?

Tình trạng trẻ em tự phát đi tắm ở các sông, suối đã gây nên nhiều vụ đuối nước thương tâm. Ảnh minh họa
Tình trạng trẻ em tự phát đi tắm ở các sông, suối đã gây nên nhiều vụ đuối nước thương tâm. Ảnh minh họa
Tình trạng trẻ em tự phát đi tắm ở các sông, suối đã gây nên nhiều vụ đuối nước thương tâm. Ảnh minh họa