Thiếu bãi xe, ôtô phụ huynh đỗ tràn trên đường

Xe ô tô phu huynh dừng đỗ ngay trên lòng đường để đón con. Ảnh: Huân Cao
Xe ô tô phu huynh dừng đỗ ngay trên lòng đường để đón con. Ảnh: Huân Cao
Xe ô tô phu huynh dừng đỗ ngay trên lòng đường để đón con. Ảnh: Huân Cao
Lên top