Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bất lực với nạn họp chợ tự phát?

Cảnh họp chợ tự phát, lấn chiếm lòng đường, chen chúc mua - bán ở tổ dân phố Châu Phố, phường Hưng Trí (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) sáng 21.7. Ảnh: Trần Tuấn
Cảnh họp chợ tự phát, lấn chiếm lòng đường, chen chúc mua - bán ở tổ dân phố Châu Phố, phường Hưng Trí (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) sáng 21.7. Ảnh: Trần Tuấn
Cảnh họp chợ tự phát, lấn chiếm lòng đường, chen chúc mua - bán ở tổ dân phố Châu Phố, phường Hưng Trí (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) sáng 21.7. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top