Thi vào lớp 10: Nếu chỉ là “học thuộc” thì nên bỏ thi môn Lịch sử

Học sinh chán học Lịch sử là do học sinh đang chán cách dạy môn Lịch sử trên nhà trường. Ảnh HN
Học sinh chán học Lịch sử là do học sinh đang chán cách dạy môn Lịch sử trên nhà trường. Ảnh HN
Học sinh chán học Lịch sử là do học sinh đang chán cách dạy môn Lịch sử trên nhà trường. Ảnh HN
Lên top