Thi tốt nghiệp THPT ở "tâm dịch" Đà Nẵng là mạo hiểm

Hiện học sinh Đà Nẵng đang có tâm lý thấp thỏm chờ "chốt" việc có tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn hay không. Ảnh: Trần Thùy
Hiện học sinh Đà Nẵng đang có tâm lý thấp thỏm chờ "chốt" việc có tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn hay không. Ảnh: Trần Thùy
Hiện học sinh Đà Nẵng đang có tâm lý thấp thỏm chờ "chốt" việc có tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn hay không. Ảnh: Trần Thùy
Lên top