Thi thăng hạng phóng viên, biên tập viên, kiểm định viên theo 2 vòng

Xét thăng hạng phóng viên, biên tập viên theo 2 vòng. Ảnh minh họa: LDO.
Xét thăng hạng phóng viên, biên tập viên theo 2 vòng. Ảnh minh họa: LDO.
Xét thăng hạng phóng viên, biên tập viên theo 2 vòng. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top