Thí sinh "tố" Trường Sân khấu Điện ảnh thu lệ phí thi cao

Thí sinh phản ánh vấn đề thu lệ phí tuyển sinh của Trường Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội. Ảnh: Fanpage Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
Thí sinh phản ánh vấn đề thu lệ phí tuyển sinh của Trường Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội. Ảnh: Fanpage Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
Thí sinh phản ánh vấn đề thu lệ phí tuyển sinh của Trường Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội. Ảnh: Fanpage Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
Lên top