Thi khoa học kỹ thuật: Nhiều "thần đồng", sao khoa học vẫn chưa cất cánh?

Một gian trưng bày tại cuộc thi khoa học kỹ thuật. Ảnh LĐO
Một gian trưng bày tại cuộc thi khoa học kỹ thuật. Ảnh LĐO
Một gian trưng bày tại cuộc thi khoa học kỹ thuật. Ảnh LĐO
Lên top