Thi khoa học kỹ thuật học sinh: Vì sao các dự án đạt giải giảm sốc?

Sau 9 năm tổ chức thi KHKT học sinh, đã có 1.754 dự án đạt giải KHKT quốc gia, 23 dự án đạt giải thi KHKT quốc tế. Ảnh: Bộ GDĐT
Sau 9 năm tổ chức thi KHKT học sinh, đã có 1.754 dự án đạt giải KHKT quốc gia, 23 dự án đạt giải thi KHKT quốc tế. Ảnh: Bộ GDĐT
Sau 9 năm tổ chức thi KHKT học sinh, đã có 1.754 dự án đạt giải KHKT quốc gia, 23 dự án đạt giải thi KHKT quốc tế. Ảnh: Bộ GDĐT
Lên top