Thi hành án số tiền khoảng 1/2 căn nhà, gia chủ phải "màn trời chiếu đất"

Ông Hồ Đắc Duy Mỹ bị đuổi ra khỏi nhà từ khi tài sản bị đấu giá để thi hành án. Ảnh: HL
Ông Hồ Đắc Duy Mỹ bị đuổi ra khỏi nhà từ khi tài sản bị đấu giá để thi hành án. Ảnh: HL
Ông Hồ Đắc Duy Mỹ bị đuổi ra khỏi nhà từ khi tài sản bị đấu giá để thi hành án. Ảnh: HL
Lên top