Thi công đường khiến dân "trèo" thang vào nhà vẫn nói đúng thiết kế

Việc thi công đường 1.000 tỉ đồng khiến người dân phải leo trèo vào tận nhà của mình. Ảnh: TT
Việc thi công đường 1.000 tỉ đồng khiến người dân phải leo trèo vào tận nhà của mình. Ảnh: TT
Việc thi công đường 1.000 tỉ đồng khiến người dân phải leo trèo vào tận nhà của mình. Ảnh: TT
Lên top