Thi công điện gió ở Quảng Trị: Hiểm họa từ đất đã nhìn thấy rõ…

Dự án điện gió xẻ đồi làm đường và xây trụ điện gió ở huyện miền núi Hướng Hóa ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Lam Chi
Dự án điện gió xẻ đồi làm đường và xây trụ điện gió ở huyện miền núi Hướng Hóa ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Lam Chi
Dự án điện gió xẻ đồi làm đường và xây trụ điện gió ở huyện miền núi Hướng Hóa ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Lam Chi
Lên top