Thép Cà Ná và “lá tem” bảo đảm môi trường

Mô hình khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná. Ảnh: PLO.
Mô hình khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná. Ảnh: PLO.