Tiếp vụ “Vỡ mộng đi lao động tại Australia, người lao động ôm khối nợ hàng trăm triệu đồng”:

Thêm nạn nhân tố cáo Công ty Vikor lừa đảo

Anh Trương Anh Núi và gia đình hiện rất khó khăn do không được đi xuất khẩu lao động tại Australia. Ảnh: NVCC
Anh Trương Anh Núi và gia đình hiện rất khó khăn do không được đi xuất khẩu lao động tại Australia. Ảnh: NVCC
Anh Trương Anh Núi và gia đình hiện rất khó khăn do không được đi xuất khẩu lao động tại Australia. Ảnh: NVCC
Lên top