Thêm đối tượng được nhận tiền hỗ trợ do COVID-19

Rất nhiều người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Lương Hạnh.
Rất nhiều người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Lương Hạnh.
Rất nhiều người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Lương Hạnh.
Lên top