Thêm bất thường vụ thi hành án Công ty Ximăng Hoàng Liên Sơn

Ximăng Hoàng Liên Sơn nhiều lần đề nghị tự cứu mình với giá 18 tỉ đồng nhưng không được chấp thuận. Ảnh: Long Nguyễn.
Ximăng Hoàng Liên Sơn nhiều lần đề nghị tự cứu mình với giá 18 tỉ đồng nhưng không được chấp thuận. Ảnh: Long Nguyễn.
Ximăng Hoàng Liên Sơn nhiều lần đề nghị tự cứu mình với giá 18 tỉ đồng nhưng không được chấp thuận. Ảnh: Long Nguyễn.
Lên top