Thêm 3 đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí từ 1.7.2021

Từ 1.7.2021 sẽ có thêm 3 nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế.
Từ 1.7.2021 sẽ có thêm 3 nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế.
Từ 1.7.2021 sẽ có thêm 3 nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế.
Lên top