Thêm 1 thủ tục về BHXH được cung cấp trên ứng dụng VssID

Thêm 1 thủ tục về BHXH được cung cấp trên ứng dụng VssID. Ảnh minh họa: LDO.
Thêm 1 thủ tục về BHXH được cung cấp trên ứng dụng VssID. Ảnh minh họa: LDO.
Thêm 1 thủ tục về BHXH được cung cấp trên ứng dụng VssID. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top