Thế nào là người có “Thẻ xanh COVID”?

Người được tiêm 2 mũi sẽ là 1 trong điều kiện được cấp "Thẻ xanh COVID" để đi làm. Ảnh: Đức Long
Người được tiêm 2 mũi sẽ là 1 trong điều kiện được cấp "Thẻ xanh COVID" để đi làm. Ảnh: Đức Long
Người được tiêm 2 mũi sẽ là 1 trong điều kiện được cấp "Thẻ xanh COVID" để đi làm. Ảnh: Đức Long
Lên top